בדיקת אטימות אריזה רציפה או מנתית לגבינה נקניק לחם בשר ירקות פרי .

בדיקה באמצעות גז סמן דו תחמוצת הפחמן או בדיקת לחץ הפרשי

wwww.wittgas.com 

מוצרים נוספים בקטגוריה
Call Now Button