אוגר נתונים טמפרטורה לחות Xsense אלחוטי

אוגר נתונים לטמפרטורה אלחוטי בטווח 35 – מעלות צלסיוס ל 50+ מעלות צלסיוס.                                                             יש אפשרות למספר גרסאות לאוגר נתונים .
אוגר נתונים משמש אוגר נתונים לסביבה בחדרים נקיים, חדרי אחסון, תאי רכב להובלה, בחממות חקלאיות, חדרי שרתים בתוך אריזות מוצרי מזון קוסמטיקה או תרופות.

באמצעות אוגר נתונים טמפרטורה ולחות יחסית מיקרולייט ניתן לנתר במחיר לא גבוהה סביבות עבודה ואחסון. בקרת טמפרטורה מקררים. נוהל אחסון תרופות מקררים.

לבדיקה של תקינות אוגרי הנתונים לטמפרטורה לעקיבת נוהל אחסון תרופות מקררים ונוהל הובלה של תרופות, אנו פונים למעבדות הכיול הטובות בישראל לקבלת אישור כיול.

מוצרים נוספים בקטגוריה
Call Now Button