STEINFURTH בקרת איכות משקאות קלים ובירה

חוויה של שתית משקה מוגז משקה קל או בירה היא חויה לכל גיל. פתיחת הבקבוק הקרטונית או השקית , בעבוע המשקה וצבעו טרם השתיה, המגע שלו בפה, הטעם … חשוב למדוד אותם.

ציוד של STEINFURTH משמש לקבלת מידע על מדדים אלה.

מד לחץ למדידת לחץ בבקבוק

מד לחץ אנלוגי או מד לחץ דיגיטלי למדידה בקו היצור.
מכשיר מדויק ויעיל.
מגיע מחו"ל עם תעודת כיול יצרן

מד לחץ למדידת לחץ בבקבוק

מכשיר למדידת ריכוז דו תחמוצת הפחמן במשקה מוגז

ברירת המחדל של מפעלים למשקאות מוגזים. בפעולה פשוטה על פס היצור או במעבדה נמדד ריכוז דו תחמוצת הפחמן בבקבוק המשקה. המכשיר חסכוני ויעיל. עלויות תפעול נמוכות ותוצאות חזרתיות כאשר המדידה לא תלויה בעובד.

אפשרות למספר ראשי מדידה : מד לחץ אנלוגי, מד לחץ דיגיטלי, מד לחץ דיגיטלי עם פיצוי טמפרטורה

אוגר נתונים טמפרטורה פיסטור אריזות משקה

למדידה של טמפרטורה בתהליך פיסטור נדרשת מדידה דקדקנית למיקום החיישן , הדמייה של התהליך האמיתי, איכות המדידה והצגתה.

מכשירים מדויקים לאגירת נתוני טמפרטורה ולחץ בבקבוק הינם כלי עבודה ראשון במעלה לפיתוח מוצר מזון, משקה, תרופה לבקרת איכות שוטפת ביצור תרופות, מזון, משקאות נדרשים אוגרי נתונים לטמפרטורה מדויקים ואמינים.

מד מומנט Torque tester

מד מומנט למדידה של פתיחה של בקבוקים.

torque tester מוצע לחברות תרופות מלווה במסמך IQ/OQ/PQ

מדים מדידת פתיחת מכסה , למדידה ממוחשבת במעבדה.

מוצרים נוספים בקטגוריה

אוגר נתונים טמפרטורה מותאם למציאות הלקוח

אוגר נתונים לטמפרטורה בטווח 40 – צלסיוס ל 85 + צלסיוס. יש אפשרות למספר גרסאות לאוגר נתונים .
אוגר נתונים משמש אוגר נתונים לסביבה בחדרים נקיים, חדרי אחסון, תאי רכב להובלה, בחממות חקלאיות, חדרי שרתים בתוך אריזות מוצרי מזון קוסמטיקה או תרופות.

באמצעות אוגר נתונים טמפרטורה ולחות יחסית מיקרולייט ניתן לנתר במחיר לא גבוהה סביבות עבודה ואחסון. בקרת טמפרטורה מקררים. נוהל אחסון תרופות מקררים.

לבדיקה של תקינות אוגרי הנתונים לטמפרטורה לעקיבת נוהל אחסון תרופות מקררים ונוהל הובלה של תרופות, אנו פונים למעבדות הכיול הטובות בישראל לקבלת אישור כיול.

מוצרים נוספים בקטגוריה