אוגר נתונים טמפרטורה מותאם למציאות הלקוח

אוגר נתונים לטמפרטורה בטווח 40 – צלסיוס ל 85 + צלסיוס. יש אפשרות למספר גרסאות לאוגר נתונים .
אוגר נתונים משמש אוגר נתונים לסביבה בחדרים נקיים, חדרי אחסון, תאי רכב להובלה, בחממות חקלאיות, חדרי שרתים בתוך אריזות מוצרי מזון קוסמטיקה או תרופות.

באמצעות אוגר נתונים טמפרטורה ולחות יחסית מיקרולייט ניתן לנתר במחיר לא גבוהה סביבות עבודה ואחסון. בקרת טמפרטורה מקררים. נוהל אחסון תרופות מקררים.

לבדיקה של תקינות אוגרי הנתונים לטמפרטורה לעקיבת נוהל אחסון תרופות מקררים ונוהל הובלה של תרופות, אנו פונים למעבדות הכיול הטובות בישראל לקבלת אישור כיול.

אוגר נתונים פשוט
מוצרים נוספים בקטגוריה